Centar Stjepan Matičević

Poslijediplomski specijalistički studij Vođenje i upravljanje odgojno-obrazovnom ustanovom

Raspisan je natječaj za upis 20 polaznika na sveučilišni poslijediplomski specijalistički studij "Vođenje i upravljanje odgojno-obrazovnom ustanovom" za stjecanje akademskog naziva sveučilišnog specijalista (univ. spec. vođenja i upravljanja odgojno-obrazovnom ustanovom) iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polja pedagogije, akademska godina 2021./2022.

Odluka o raspisu natječaja 

Natječaj za upis studenata

Skraćeni natječaj

Prijava za upis na studij

Kontakti studija

Adresa:

Centar Stjepan Matičević
Trg kneza Višeslava 9, 23000 Zadar, Hrvatska

Ured tajništva studija:                                           Voditeljica studija:                                                  Zamjenik voditeljice studija:
Ana Sokol, prof.                                             Izv. prof. dr. sc. Daliborka Luketić                                 Izv. prof. dr. sc. Tomislav Klarin

tel. +385(0)23 200 832                                            tel. +385(0)23 200 559                                                tel. +385(0)23 345 036
e-mail: asokol@unizd.hr                                          e-mail: dluketic@unizd.hr                                           e-mail: tklarin@unizd.hr 

Razvoj poslijediplomskog specijalističkog studija Vođenje i upravljanje odgojno-obrazovnom ustanovom

Poslijediplomski specijalistički studij "Vođenje i upravljanje odgojno-obrazovnom ustanovom" nastao je kao rezultat projekta Ravnatelj: profesija i kvalifikacija, a ne funkcija sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda i odobrenog za financiranje u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga Unapređivanje kvalitete u visokom obrazovanju uz primjenu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira, iz Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala 2007. -2013.

Više o samome projektu može se pronaći na poveznici: http://www.ravnatelj-profesija.com/