Centar Stjepan Matičević

Svečana promocija sveučilišnih specijalista i specijalistica vođenja i upravljanja odgojno-obrazovnom ustanovom

Dana 4. rujna 2021. u okviru obilježavanja Dana Sveučilišta u Zadru - Dies academicus 2021., održana je svečana promocija sveučilišnih specijalista i specijalistica koji su u razdoblju od 1. ožujka 2019. do 28. veljače 2021. završili poslijediplomski specijalistički studij Vođenje i upravljanje odgojno-obrazovnom ustanovom, prvi takav u RH.

U sveučilišne specijaliste promovirani su : Ana Anić Opašić, Đurđica Babić, Esma Brzić, Mia Čović, Marija Dević, Ofelija Dragojević, Anita Kolarić, Jasenka Martinčević, Dušanka Matoš, Vesko Nikolaus i Andreja Sedlar.

Content