Centar Stjepan Matičević

Obrana završnoga specijalističkog rada – Anita KOLARIĆ

Obrana završnoga specijalističkog rada – Anita KOLARIĆ

U utorak, 14. srpnja 2020. godine, u Centru „Stjepan Matičević“ Sveučilišta u Zadru (Trg kneza Višeslava 9, I. kat, dvorana 1.3), s početkom u 10.00 sati, Anita KOLARIĆ, diplomirana defektologinja, javno brani završni specijalistički rad pod naslovom Povezanost kvalitete suradničkih odnosa i ozračja u predškolskim ustanovama na primjeru DV „Cvrčak“ pred stručnim povjerenstvom u sastavu: prof. dr. sc. Igor Radeka kao predsjednik stručnog povjerenstva, doc. dr. sc. Ana Marija Rogić kao mentorica i prvi član stručnog povjerenstva, i doc. dr. sc. Daliborka Luketić kao drugi član stručnog povjerenstva.

Content