Centar Stjepan Matičević

Obrana završnoga specijalističkog rada – Andreja SEDLAR

Obrana završnoga specijalističkog rada – Andreja SEDLAR

U ponedjeljak, 29. lipnja 2020. godine, u Centru „Stjepan Matičević“ Sveučilišta u Zadru (Trg kneza Višeslava 9, I. kat, dvorana 1.3), s početkom u 10.00 sati, Andreja Sedlar, magistra ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, javno brani završni specijalistički rad pod naslovom Odnos kulture predškolske ustanove i kvalitete odgojno-obrazovnog rada pred stručnim povjerenstvom u sastavu: doc. dr. sc. Daliborka Luketić kao predsjednica stručnog povjerenstva, doc. dr. sc. Ana Marija Rogić kao mentorica i prvi član stručnog povjerenstva, i prof. dr. sc. Igor Radeka kao drugi član stručnog povjerenstva.

 

Content