Centar Stjepan Matičević

OBAVIJEST O ISPITIMA IZ UMIJEĆA NASTAVNIKA - JESENSKI ISPITNI ROK

Obavijest o ispitima iz Umijeća nastavnika

Jesenski ispitni rok

Svi oni studenti koji su odslušali nastavu u akademskoj godini 2019./2020. i prihvatili su nastavnu ocjenu iz kolegija Umijeća nastavnika kao završnu ocjenu, ne trebaju polagati ispit već će im se nastavna ocjena priznati kao konačna ocjena iz ovog kolegija.

Svi oni studenti koji nisu željeli prihvatiti nastavnu ocjenu kao konačnu ocjenu iz kolegija izlaze na klasičan pismeni ispit na Odjelu za pedagogiju Sveučilišta u Zadru (Obala kralja Petra Krešimira IV 2, Zadar).

Studenti koji žele izlazak na ispit obavijestili su o tome predmetnog nastavnika Igora Radeku mailom na adresu iradeka@unizd.hr do 9. lipnja 2020. godine u 16:00 sati.

Oni studenti koji su najavili odbijanje prihvaćanja nastavne ocjene trebaju položiti ispit - bilo na prvom ili drugom ljetnom ispitnom roku, bilo na prvom ili drugom jesenskom ispitnom roku - na uobičajeni način i uz kriterije navedene u silabusu kolegija Umijeća nastavnika. Literatura za ispit nalazi se u popisu obvezne literature u silabusu, koji je podijeljen na početku nastave, a zajedno s predavanjima dostavljen je i on-line.

Studenti koji su odslušali nastavu u prethodnim akademskim godinama polažu ispit na uobičajeni način u oglašenim ispitnim rokovima.

Prvi jesenski ispitni rok održat će se u četvrtak, 3. rujna 2020. godine u 15:00 sati u predavaonici 213 na Odjelu za pedagogiju Sveučilišta u Zadru. Drugi jesenski ispitni rok održat će se 17. rujna 2020. godine u 15:00 sati u predavaonici 213 na Odjelu za pedagogiju.

 

 

prof. dr. sc. Igor Radeka

Content